MB Reklame / Møns Turistguide

NU:

Er Møns Turistguide 2020/21 på vej. Uddelingen er begyndt, så glæd dig til at se den nye udgave.

På efterfølgende fane kan hele Turistguiden gennemses.

Husk at der er fortsat busplaner bagest i guiden og aktivitetsoversigten som vanligt.

En stor tak til alle dem, som har sendt billeder til konkurrencen - jeg forsøger fortsat at bruge flest muligt inde i guiden også.

Med ønsket om et dejligt turistår trods startvanskeligheder!